Dutch English Indonesian

Zoeken

Doneren

Rabobank Maashorst:
NL46RABO0121770214

ANBI nr. 59514
RSIN nr. 8197.94.211

Aanbevelen

Klik hier om deze pagina aan iemand aan te bevelen.

Jaarverslag 2018

STICHTING WAHYU GRUBBENVORST opgericht 18 augustus 2008 bij notaris Moonen te Venlo-Blerick. Initiatiefnemers sinds 2004 Willemien van Gardingen-van den Elzen en Frans van Gardingen .                                

Doel van de Stichting: de stichting Wahyu heeft ten doel hulp te verlenen aan hulpbehoevende kinderen in Noord-Bali (Indonesië) in de ruimste zin des woords.

Daarnaast wil de stichting jongeren stimuleren om een beroepsopleiding te volgen met als doel de zelfstandigheid van de jongeren in de regio te bevorderen.

BESTUUR: Willemien van Gardingen-van den Elzen, voorzitter, Sylvana van Gardingen secretaris, Frans van Gardingen, penningmeester, Ciel Joosten-Thissen, administratieve ondersteuning, Leo Hafmans financieel adviseur, Imke van Gardingen, juridisch adviseur.

COMITÉ VAN AANBEVELING:: Henk Janssen, oud-directeur Rockwool Roermond, Ger Koopmans, Gedeputeerde Provincie Limburg en oud-lid Tweede Kamer Venlo, Ria Oomen,lid Eerste Kamer Maasbracht, Harry Pouwels Longarts VieCurie Venlo, Ruud Vermaaten, oud-burgemeester Grubbenvorst.

AMBASSADEURS INDONESIË: Komang Juli Hendra Yaja, gids Lovina Bali, Gede Gunarsajana, directeur SD 3 en SD4 Bondalem, Ni Komang Juni en Ni Lu Yesie oud-leerlingen SLB-B Singaraja (instituut voor doven en slechthorenden) Rotary Lovina.

AMBASSADEURS NEDERLAND: o.a. Suzanne Peuten Grubbenvorst, Lidy en Gab Burm Grubbenvorst, Jo en Maria Vermeulen Grubbenvorst, Ger Vermeulen Grubbenvorst, Wendy Hasselman Tegelen, Piet Ophey en Ria Boeré Grubbenvorst, Jeroen Koch en ouders Grubbenvorst, Peter Verstappen Voerendaal, Frans Laarakker Lucy Steuten, Tiny Everdij, Grubbenvorst en vele anderen.


FINANCIËN:

Zie financieel verslag.


ACTIVITEITEN
INDONESIË:

Door de jaarlijkse bijdrage van sponsoren is het mogelijk gemaakt voor meerdere kinderen

de basisschool helemaal af te maken en na de basisschool, de junior high school en de senior high school te laten volgen.

Inmiddels volgen ook 2 vrouwelijke studenten de universiteit:

1 in Den Pasar opleiding tot accountant,

1 in Singaraja opleiding docent Engels,

1 studente na opleiding verpleegkundige beroepsopleiding voor verloskundige,(geslaagd)

1 student Internationale school voor architectuur

Ook in 2018 heeft de Stichting Wahyu dankzij de bijdragen van onze sponsoren wezenlijk kunnen bijdragen aan het welzijn en de toekomst van de kinderen in Noord Bali.

De sponsoren Mondiaal Platform, PMC en vele privé sponsoren hebben samen met Stichting Wahyu gezorgd dat alle kinderen het basis-en voortgezet onderwijs konden blijven volgen en scholen SD6 en 7 en fusieschool SD3 en 4 goed onderwijs konden blijven geven.

 

ACTIVITEITEN NEDERLAND:

-          Deelname aan de Asperge/Pinkstermarkt in Grubbenvorst.

-          Deelname aan wereldmarkt Horst

     -   Deelname aan activiteiten en vergaderingen van Stichting Mondiaal Platform te Horst aan de          

           Maas (Mondiaal Platform nieuw bestuur)

     - Het bijwonen van vergaderingen van Mondiaal Platform.

    -   Kerstgroet in Mededelingenblad en aan alle ambassadeurs en sponsoren.


PR:

-          Pinkstermarkt Grubbenvorst.

-          Cube op Grubbenvorst-online.

-          Advertenties in Mededelingenblad en Grubbenvorst-online.


PLANNEN
2019:

-          Bijwerken website door Martijn Geurts.

-          Grubbenvorst-online linken aan website Stichting Wahyu.

-          Actie voor kinderafdeling ziekenhuis Noord-Bali (verbouwing en uitbreiding)

-          Deelname aan markten in Grubbenvorst e.o.

-          Deelname aan grote Wereld Burendag te Horst van wijkcomité Norbertus, Dendron College Horst

-          Power point presentaties bij Zonnebloem, Stichting Kom Er Bij, KBO, scholen, e.a.

-          Publicaties op website, in bladen en andere media.

-          Nieuwe sponsoren benaderen en nieuwe actie samen met ambassadeurs van de stichting Wahyu om kinderafdeling in Ziekenhuis te Singaraja Noord-Bali te vernieuwbouwen en in te richten.

Was getekend

Willemien van Gardingen, voorzitter                         Sylvana van Gardingen, secretaris