Dutch English Indonesian

Zoeken

Doneren

Rabobank Maashorst:
NL46RABO0121770214

ANBI nr. 59514
RSIN nr. 8197.94.211

Aanbevelen

Klik hier om deze pagina aan iemand aan te bevelen.

Jaarverslag 2013

STICHTING WAHYU GRUBBENVORST opgericht 18 augustus 2008 bij notaris Moonen te Venlo-Blerick. Initiatiefnemers Willemien en Frans van Gardingen.

Doel van de stichting: de stichting Wahyu heeft ten doel hulp te verlenen aan hulpbehoevende kinderen in Noord Bali (Indonesië) in de ruimste zin des woords. Daarnaast wil de stichting jongeren stimuleren om een beroepsopleiding te volgen met als doel de zelfstandigheid van de jongeren in de regio te bevorderen.

BESTUUR: Willemien van Gardingen-van den Elzen, voorzitter, Wim Coopmans, secretaris,

Frans van Gardingen, penningmeester, Ciel JoostenThissen, administratieve ondersteuning, Imke van Gardingen, juriste, Leo Hafmans accountant.

 

COMITE VAN AANBEVELING: Sjef Goossens, huisarts te Lottum, Servaas Huijs, oud lid Tweede Kamer Grubbenvorst, Henk Janssen oud directeur Rockwool Roermond, Ger Koopmans, oud lid Tweede Kamer Velden,Ria Oomen, Europarlementariër Maasbracht, Harry Pouwels, longarts Vie Curie Venlo, Ruud Vermaaten oud-burgemeester Grubbenvorst.

 

AMBASSADEURS INDONESIE: Komang Juli Hendra Yaja, gids Lovina Bali, Joko Winarso, leider SLBB Singaraja, Gede Gunarsajana, adjunct directeur SD 6 Bondalem, Ni Komang Juni en Ni Lu Yesie oud-leerlingen SLB-B Singaraja. (instituut voor doven en slechthorenden)

 

AMBASSADEURS NEDERLAND:o.a.Sandra Hunnekens, Grubbenvorst,  Suzanne Peuten Grubbenvorst, Lidy Burm Grubbenvorst, Jo Vermeulen Grubbenvorst, Ger Vermeulen Grubbenvorst, Wendy van Rhee Tegelen, Piet Ophey en Ria Boeré uit Grubbenvorst. Jeroen Koch en vele anderen.

 

FINANCIËN

Particulieren die jaarlijks/maandelijks een bedrag storten op de rekening van de Stichting Wahuy o.a. voor de schoolopleiding van kinderen.

N.a.v. power point presentaties gegeven in café De Vonkel Grubbenvorst, hebben aantal geïnteresseerden zich gemeld als sponsor van een kind of hebben toegezegd jaarlijks een bedrag te storten ten behoeve van de stichting.

De Gemeente Horst aan de Maas heeft via stichting Mondiaal Platform Horst een subsidie ter beschikking gesteld van 500,00€.

PMC Grubbenvorst heeft een donatie van 3500,00 € beschikbaar gesteld.

De gelden van de gemeente Horst aan de Maas (via Mondiaal Platform) zijn besteed aan druk - en kopieerkosten, standkosten, voorlichtingskosten  e.d. in Nederland en Indonesië.

De donatie van PMC gaan wij o.a. reserveren voor de bouw van toiletgebouw en documentatiecentrum o.a. meubels en documentatiemateriaal voor documentatiecentrum..

De aanvraag die is ingediend bij Share4More voor studiemateriaal, 2 computers en aansluiting internet en ten behoeve van het onderwijs van de Balinese cultuur, muziekinstrumenten, muziekboeken en dansattributen bestemd voor het documentatiecentrum en klaslokalen van de school SD 7 te Bondalem.

Voor het financiele overzicht zie: Stichting Wahyu - Financieel overzicht 2013.pdf


BEZOEK AAN NOORD BALI IN JUNI  DOOR JEROEN KOCH UIT GRUBBENVORST

In juni is Jeroen naar Bali gegaan met als achtergrondgedachte ons op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen bij onze projecten in Noord Bali.

Hij is door een enthousiast team en kinderen van SD6 ontvangen met muziek, zang en dans in de door Stichting Wahyu bijzonder mooie en degelijk gebouwde aula.

Ook heeft er een bezoek aan de 42 gesponsorde kinderen thuis plaatsgevonden, waar hij gastvrij werd ontvangen.

De mensen zijn zeer dankbaar dat hun kinderen de mogelijkheid hebben onderwijs te volgen en ook de weg naar het middelbare en hoger onderwijs voor hen open ligt en zij doen er zelf alles aan om hun kinderen hierin te ondersteunen.

Daarna volgde een bezoek bij de schoolleiding van SD 7 te Bondalem i.v.m. toegezegde hulp bij de renovatie van hun school.

Er is hun verteld dat we volop bezig zijn met het vergaren van de benodigde gelden. Maar dat dit gezien de crisis in Europa momenteel wat moeizamer verloopt.

Hij heeft tevens een bezoek gebracht aan het gezin met het ernstig zieke 4 jarig jongetje dat  de ziekte van Hirschsprung heeft en waarvan de kosten van ziekenhuis en artsen door de Stichting Wahyu gedragen worden.

Dit jongetje zal een operatie moeten ondergaan anders zal hij doodgaan De Rotary Venlo, Peel en Maas heeft 500 euro voor de operatie geschonken.

Bij het instituut voor dove kinderen SLB-B in Singaraja hebben we gezorgd dat de gelden voor de spraaklessen voor de kinderen die daarvoor geschikt zijn en de artikelen die nodig zijn voor de dagelijkse verzorging zoals was, wassen, tandenpoetsen e.d., gekocht konden worden, deze taak heeft Jeroen Koch in opdracht van Stichting Wahyu op zich genomen.

Verschillende andere geïnteresseerden zoals de heer en mevrouw de Kievit  uit Grubbenvorst hebben in 2013 onze projecten in Indonesië bezocht, zijn enthousiast over de resultaten en werpen zich op als onze ambassadeurs.


ACTIVITEITEN

Hierboven omschreven activiteiten in Indonesië.

Deelname aan de Aspergemarkt met Pinksteren in Grubbenvorst

Power point presentaties o.a. in september bij café De Vonkel en in oktober bij Stichting Probus Horst aan de Maas, Sevenum en Maasdorpen

Deelname aan de Aspergemarkt met Pinksteren.

Bij deze markten, die druk bezocht waren werden bezoekers aan onze stand geïnformeerd over onze activiteiten, waarna bijdragen voor onze stichting binnenkwamen.

8 september deelgenomen aan Cultura een kunstmarkt.

Hierbij heeft een in Nederland wonende Balinese danseres verschillende Balinese dansen uitgevoerd waarbij veel toeschouwers aanwezig waren.

Deelname aan vergaderingen en activiteiten van Stichting Mondiaal Platform te Horst aan de Maas o.a. zoals markt/presentatie t.b.v. plaatsing millennium aandenken voor het Gemeentehuis.In november deelgenomen aan de cadeaumarkt te Grubbenvorst waar wij met

een kraam onze activiteiten tentoongesteld hebben via foto’s en uitleg hebben gegeven aan bezoekers over onze activiteiten.

Werving van nieuwe grote sponsoren is door huidige crisis een grotere en moeilijke uitdaging,

 

PR

Publicaties in Mededelingen en Horst aan de Maas.

 

Plannen voor 2014

Bijhouden van nieuwe website.

Deelname aan markten in Grubbenvorst.

Benaderen van sponsoren om project school SD 7 te renoveren

Kalender-actie

Mensen in onze gemeente blijven enthousiasmeren voor onze Stichting door power point presentaties aan bijvoorbeeld KBO, Stichting Kom Er Bij en scholen.

Publicaties in bladen en andere media

Nieuwe sponsoren aantrekken.

We kijken terug op een jaar waarin veel gedaan is voor de kinderen en jeugd in Bali en waarin door goede studieresultaten van deze kinderen ( enkele volgen een universitaire studie) al gebleken is dat de gelden besteed worden aan een goede toekomst voor deze kinderen.

 

Stichting Wahyu Willemien van Gardingen voorzitter , Wim Coopmans secretaris.