Dutch English Indonesian

Zoeken

Doneren

Rabobank Maashorst:
NL46RABO0121770214

ANBI nr. 59514
RSIN nr. 8197.94.211

Aanbevelen

Klik hier om deze pagina aan iemand aan te bevelen.

Jaarverslag 2015

BEZOEK AAN NOORD BALIDOOR FRANS VAN GARDINGEN UIT GRUBBENVORST PENNINGMEESTER.

Frans van Gardingen heeft zowel in Noord-als in Zuid Bali gezinnen bezocht die geholpen worden door de Stichting Wahyu. Met name de studenten van universiteit en hogeschool en gesproken over de studieresultaten die bijzonder goed zijn.

O.a .ook de ouders met een jong kind met de ziekte van Hirschsprung een levensbedreigende ziekte. Tevens heeft hij de behandelend arts Dr.Wayan Danar gesproken die de operaties zal uitvoeren, nadat de benodigde gelden zijn bijeengebracht door de Stichting Wahyu. Kosten ca.3.000 euro inclusief nazorg.

Ook is hij op uitnodiging te gast geweest bij de bruiloft van 2 leerlingen van de SLB-B de school voor dove kinderen. Deze hebben beiden de school afgerond en kunnen nu in hun levensonderhoud voorzien als coupeuse en zeefdrukker.

Hij heeft de door de Stichting Wahyu gesponsorde scholen SD6 en 7 en leerlingen van deze scholen te Bondalem bezocht en gesproken. Ook is hij op bezoek geweest bij de leerlingen van SLB-B school voor dove kinderen. Hij is op bezoek geweest bij de nieuw te sponsoren scholen SD 3 en 4 te Bondalem.

De gesponsorde kinderen leggen regelmatig verantwoording af aan hun sponsoren via de post. Hij heeft post meegenomen naar en van Bali.

 

ACTIVITEITEN INDONESIË

Door de jaarlijkse bijdrage van sponsoren is het mogelijk gemaakt voor meerdere kinderen de basisschool helemaal af te maken en na de basisschool, de junior high school en de senior high school te laten volgen.

Inmiddels volgen 2 vrouwelijke studenten de universiteit, 1 in Den Pasar opleiding tot accountant, 1 in Singaraja opleiding Engels, evenals 1 studente na opleiding verpleegkundige beroepsopleiding voor vroedvrouw

Ook in 2015 heeft de Stichting Wahyu dankzij de bijdragen van onze sponsoren wezenlijk kunnen bijdragen aan het welzijn en de toekomst van de kinderen in Noord Bali.

De sponsoren Mondiaal Platform, PMC en Share4more en vele privé sponsoren hebben samen met Stichting Wahyu gezorgd dat alle kinderen het basis-en voortgezet onderwijs konden blijven volgen en scholen SD6 en 7 en SLBB goed onderwijs konden blijven geven.

ACTIVITEITEN NEDERLAND

Deelname aan de Aspergemarkt in Grubbenvorst met foto's en power point over Stichting Wahyu
Deelname aan activiteiten en vergaderingen van Stichting Mondiaal Platform te Horst aan de Maas
Power point presentatie bij KBO Grubbenvorst
In verband met toenemende maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid Tassen-actie verlengd.

PR

Pinkstermarkt Grubbenvorst
Cube op Grubbenvorst on-line
Power point presentatie bij KBO
Advertentie in Mededelingenblad
Tassen-actie

PLANNEN 2016

Bijwerken website door Martijn Geurts
Grubbenvorst on-line linken aan website Stichting Wahyu
Grote manifestatie op 3 april in Gasthoes te Horst samen met Mondiaal Platform
Deelname aan markten in Grubbenvorst e.o.
Sponsoren benaderen om project school SD 3en SD 8 te Bondalem te renoveren.
Power point presentaties bij Zonnebloem, Stichting Kom Er Bij, scholen,e.a.
Publicaties op website, in bladen en andere media
Contact opnemen met Cintanak fysiotherapie (zie www.Cintanak nl.)i.v.m. 4 jarig gehandicapt meisje.
Nieuwe sponsoren benaderen en nieuwe actie samen met ambassadeurs van de stichting Wahyu

Was getekend Willemien van Gardingen, voorzitter               Wim Coopmans, secretaris