Dutch English Indonesian

Zoeken

Doneren

Rabobank Maashorst:
NL46RABO0121770214

ANBI nr. 59514
RSIN nr. 8197.94.211

Aanbevelen

Klik hier om deze pagina aan iemand aan te bevelen.

Basischool Bondalem

basisschool-bondalem

De basischool in Bondalem. Deze school raakte zwaar beschadigd bij de overstromingen, waardoor de 250 leerlingen geen volledig lesrooster meer konden volgen.

Basisschool in Bondalem. Bij aanvang van het project was de school gedeeltelijk ingestort en de rest van de school was ook in een slechte toestand. Verder ontbrak het aan meubels en lesmateriaal. In de eerste fase is gezorgd voor schrijfmateriaal en schoolbankjes. Later is het schoolgebouw herbouwd. In eerste instantie is de school voorzien van schrijfmateriaal en lessenaartjes. Na inzameling van de nodige financiĆ«n, zijn in 2006 drie leslokalen van de basisschool in Bondalem opgeknapt. Van hetzelfde budget is in dat jaar voor alle 250 kinderen alles aan lesmateriaal gekocht dat zij nodig hadden. In 2007 is met de tweede schenking van PMC Grubbenvorst een aanvang gemaakt om de drie andere lokalen op te knappen. Bij de school ontbrak een toilet. Met de PMC bijdrage uit 2008 is een toiletgebouw gebouwd.