Dutch English Indonesian

Zoeken

Doneren

Rabobank Maashorst:
NL46RABO0121770214

ANBI nr. 59514
RSIN nr. 8197.94.211

Aanbevelen

Klik hier om deze pagina aan iemand aan te bevelen.

Jaarverslag 2019

STICHTING WAHYU GRUBBENVORST opgericht 18 augustus 2008 bij notaris Moonen te Venlo-Blerick. Initiatiefnemers sinds 2004 Willemien van Gardingen-van den Elzen en Frans van Gardingen .

Doel van de Stichting: de stichting Wahyu heeft ten doel hulp te verlenen aan hulpbehoevende kinderen in Noord-Bali (Indonesië) in de ruimste zin des woords.
Daarnaast wil de stichting jongeren stimuleren om een beroepsopleiding te volgen met als doel de zelfstandigheid van de jongeren in de regio te bevorderen.

BESTUUR: Willemien van Gardingen-van den Elzen, voorzitter, Sylvana van Gardingen secretaris, Frans van Gardingen, penningmeester,  Leo Hafmans financieel adviseur, Imke van Gardingen, juridisch adviseur. Helaas en met pijn en verdriet weglaten: Ciel Joosten-Thissen, administratieve ondersteuning.

COMITÉ VAN AANBEVELING: Henk Janssen, oud-directeur Rockwool Roermond, Ger Koopmans, Gedeputeerde Provincie Limburg en oud-lid Tweede Kamer Venlo, Ria Oomen,lid Eerste Kamer Maasbracht, Harry Pouwels Longarts VieCurie Venlo, Ruud Vermaaten, oud-burgemeester Grubbenvorst.

FINANCIËNZie financieel verslag.

ACTIVITEITEN INDONESIË:
Door de jaarlijkse bijdrage van sponsoren is het mogelijk gemaakt voor meerdere kinderen
de basisschool helemaal af te maken en na de basisschool, de junior high school en de senior high school te laten volgen.
Inmiddels zijn ook 2 vrouwelijke studenten geslaagd voor hun universitaire studies
1 in Den Pasar opleiding tot accountant,
1 in Singaraja opleiding docent Engels,
1 studente na opleiding verpleegkundige beroepsopleiding voor verloskundige,(geslaagd)
1 student Internationale school voor architectuur
Ook in 2019 heeft de Stichting Wahyu dankzij de bijdragen van onze sponsoren wezenlijk kunnen bijdragen aan het welzijn en de toekomst van de kinderen in Noord Bali.
De sponsoren Mondiaal Platform, PMC en vele privé sponsoren hebben samen met Stichting Wahyu gezorgd dat alle kinderen het basis-en voortgezet onderwijs konden blijven volgen en scholen SD6 en 7 en fusieschool SD3 en 4 goed onderwijs konden blijven geven.

In 2019 heeft deStichting Wahyu een legaat toegezegd gekregen en ontvangen van Mevrouw EJ.M.M.van Daelen uit Hegelsom waardoor wij een aanvraag van Hospital Kesha Usada te Singaraja Bali, Indonesiëom de bouw van een baby-en kinderafdeling te sponsoren konden honoreren
In december is gestart met de bouw van deze baby- en kinderafdeling.

ACTIVITEITEN NEDERLAND:
- Deelname aan wereldmarkt Horst
- Kerstgroet in Mededelingenblad en aan alle ambassadeurs en sponsoren
- Powerpoint presentaties bij verschillende groepen kinderen, Volwassenen. Ouderen.
- Benaderen van nieuwe sponsoren

PR:
- Pinkstermarkt Grubbenvorst.
- Cube op Grubbenvorst-online.
- Advertenties in Mededelingenblad en Grubbenvorst-online.

PLANNEN 2020:
- Bijwerken website door Martijn Geurts.
- Grubbenvorst-online linken aan website Stichting Wahyu.
- Actie voor kinderafdeling ziekenhuis Noord-Bali (inrichting)
- Deelname aan markten in Grubbenvorst e.o.
- Power point presentaties bij Zonnebloem, Stichting Kom Er Bij,KBO, scholen, e.a.
- Publicaties op website, in bladen en andere media.
- Nieuwe sponsoren benaderen en nieuwe actie samen met ambassadeurs van de stichting Wahyu om baby- en kinderafdeling in Ziekenhuis te Singaraja Noord-Baliin te richten.

Was getekend,
Willemien van Gardingen,voorzitter
Sylvana van Gardingen, secretaris