Dutch English Indonesian

Zoeken

Doneren

Rabobank Maashorst:
NL46RABO0121770214

ANBI nr. 59514
RSIN nr. 8197.94.211

Aanbevelen

Klik hier om deze pagina aan iemand aan te bevelen.

Verslag 2011-2012

In 2011 zijn Voorzitter Willemien en penningmeester Frans van Gardingen naar Bali gegaan om zich op de hoogte te stellen van de afbouw van de aula van SD 6 te Bondalem. Ze werden ontvangen door een enthousiast team van medewerkers en kinderen met muziek, zang en dans in een bijzonder mooie en degelijk gebouwde aula. Deze aula kon gebouwd worden dankzij de medewerking die de Stichting Wahyu kreeg van De Stichting Boeken Steunen Mensen (bestaande uit Vincentius Vereniging Venlo en Rotary Venlo, Peel en Maas) en NCDO de organisatie van het ministerie voor ontwikkelingssamenwerking.

Zowel in 2011 als in 2012 is er door vertegenwoordigers van de Stichting Wahyu ook een bezoek gebracht aan een aantal gezinnen van de gesponsorde kinderen. De ouders zijn zeer dankbaar dat hun kinderen de mogelijkheid krijgen onderwijs te volgen en ook de weg naar het middelbaar en hoger onderwijs voor hen open ligt.
Er heeft op verzoek van de schoolleiding ook een gesprek plaatsgevonden op school SD 7 te Bondalem waar zeker 3 klassen aan een grondige renovatie toe zijn en waar een nieuw toiletgebouw en documentatiecentrum hard nodig zijn.

De kinderen van het instituut voor dove en slechthorenden hebben evenals de kinderen van SD6 een aantal computers geschonken gekregen door de Reuveltschool (nu Kameleon) te Grubbenvorst en deze computers zijn dankzij DSV goed aangekomen in Bali en geplaatst, zodat de kinderen van beide scholen en in het instituut leren om te gaan met computers en internet.

Ook heeft de Stichting Wahyu dankzij de hulp van sponsoren een vaderloos gezin kunnen helpen aan een goede woning.

In zowel 2011 als 2012  zijn er verschillende power point presentaties geweest voor sponsoren.

Dankzij de hulp van inwoners van de gemeente Horst aan de Maas, het meedoen aan markten en de sponsoring door o.a. RabobankShare4More. Projectmatige Charitas Grubbenvorst, Kapsalon Wendy en anderen kan er verder gewerkt worden aan de renovatie van school SD 7 te Bondalem.

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal in Café de Vonkel, Venloseweg 11 te Grubbenvorst een spetterende munziek marathon gehouden worden door Leo Claassen met medewerking van een aantal artiesten en gezelschappen onder de naam Leo’s wakkere top 2000. (meer info op: www.leoswakkeretop2000.nl) met als goed doel Stichting Wahyu. Leo zal hoogtepunten ten gehore brengen van weleer met tevens live optredens van bekende artiesten.