Dutch English Indonesian

Zoeken

Doneren

Rabobank Maashorst:
NL46RABO0121770214

ANBI nr. 59514
RSIN nr. 8197.94.211

Aanbevelen

Klik hier om deze pagina aan iemand aan te bevelen.

Jaarverslag 2016

STICHTING WAHYU GRUBBENVORST opgericht 18 augustus 2008 bij notaris Moonen te Venlo-Blerick. Initiatiefnemers sinds 2004 Willemien en Frans van Gardingen .

Doel van de Stichting: de stichting Wahyu heeft ten doel hulp te verlenen aan hulpbehoevende kinderen in Noord-Bali (Indonesië) in de ruimste zin des woords. Daarnaast wil de stichting jongeren stimuleren om een beroepsopleiding te volgen met als doel de zelfstandigheid van de
jongeren in de regio te bevorderen.

BESTUUR: Willemien van Gardingen-van den Elzen, voorzitter, Sylvana van Gardingen secretaris, Frans van Gardingen, penningmeester, Ciel Joosten-Thissen, administratieve ondersteuning, Leo Hafmans financieel-en belastingadviseur, Imke van Gardingen, juridisch adviseur.

COMITÉ VAN AANBEVELING::Sjef Goossens, huisarts te Lottum, Servaas Huijs, oud lid Tweede Kamer Grubbenvorst, overleden november 2016, Henk Janssen, oud-directeur Rockwool Roermond, Ger Koopmans, Gedeputeerde Provincie Limburg en oud-lid Tweede Kamer Velden, Ria Ooomen,lid Eerste Kamer Maasbracht, Harry Pouwels Longarts VieCurie Venlo, Ruud Vermaaten, oud-burgemeester Grubbenvorst.

AMBASSADEURS INDONESIË: Komang Juli Hendra Yaja, gids Lovina Bali, Gede Gunarsajana, directeur SD 3 en SD4 Bondalem, Ni Komang Juni en Ni Lu Yesie oud-leerlingen SLB-B Singaraja (instituut voor doven en slechthorenden) Rotary Lovina.

AMBASSADEURS NEDERLAND: o.a. Suzanne Peuten Grubbenvorst, Lidy en Gab Burm Grubbenvorst, Jo en Maria Vermeulen Grubbenvorst, Ger Vermeulen Grubbenvorst, Erwin en Wendy van Rhee Tegelen, Piet Ophey en Ria Boeré Grubbenvorst, Jeroen Koch en ouders Grubbenvorst, Peter Verstappen Voerendaal, Riekie en Gé Vossen en vele anderen.

FINANCIËN:
Zie financieel verslag.

ACTIVITEITEN INDONESIË:
Door de jaarlijkse bijdrage van sponsoren is het mogelijk gemaakt voor meerdere kinderen
de basisschool helemaal af te maken en na de basisschool, de junior high school en de senior high school te laten volgen.
Inmiddels volgen ook 2 vrouwelijke studenten de universiteit:
1 in Den Pasar opleiding tot accountant,
1 in Singaraja opleiding Engels, evenals
1 studente na opleiding verpleegkundige beroepsopleiding voor vroedvrouw,
1 student Internationale school.
Ook in 2016 heeft de Stichting Wahyu dankzij de bijdragen van onze sponsoren wezenlijk kunnen bijdragen aan het welzijn en de toekomst van de kinderen in Noord Bali.
De sponsoren Mondiaal Platform, PMC en vele privé sponsoren hebben samen met Stichting Wahyu gezorgd dat alle kinderen het basis-en voortgezet onderwijs konden blijven volgen en scholen SD6 en 7 en fusieschool SD3 en 4 goed onderwijs konden blijven geven.
De artsen in het ziekenhuis te Singaraja Bali Indonesië hebben voor het bedrag dat wij hebben
overgemaakt bij 2 kinderen i.p.v. 1 kind in totaal 6 levensreddende operaties kunnen uitvoeren.

ACTIVITEITEN NEDERLAND:
- Deelname aan de Asperge/Pinkstermarkt in Grubbenvorst.
- Powerpoint presentaties in galerie in centrum Grubbenvorst aan verenigingen en geïnteresseerde privépersonen over Stichting Wahyu.
- Deelname aan activiteiten en vergaderingen van Stichting Mondiaal Platform te Horst aan de Maas.
- Het plan opgevat en uitgevoerd om in 2016 kunstkaarten te verkopen van kunstwerken gemaakt door kunstenaars uit de gemeente Horst aan de Maas.
- Op 15 juli 2016 opening van Galerie in centrum van Grubbenvorst in samenwerking met kunstenaars uit de gemeente Horst aan de Maas.
- Het bijwonen van vergaderingen van Mondiaal Platform.

De galerie was vanaf 15 juli elke week open op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 15.00 uur en in die periode zijn veel kunstkaarten verkocht.
Tevens is er deelgenomen aan een aantal activiteiten, zoals grote manifestatie in Gasthoes te Horst 3 april samen met Mondiaal Platform.
Ook is er deelgenomen aan de manifestatie bij de Lambertuskerk op 13 november te Horst.

PR:
- Pinkstermarkt Grubbenvorst.
- Cube op Grubbenvorst-online.
- Advertenties in Mededelingenblad en Grubbenvorst-online.
- Galerie film van opening 15 juli op website, Grubbenvorst-online en TV Reindonk.
- Interview Hallo Horst aan de Maas

PLANNEN 2017:
- Bijwerken website door Martijn Geurts.
- Grubbenvorst-online linken aan website Stichting Wahyu.
- Deelname aan markten in Grubbenvorst e.o.
- Deelname aan grote Wereld Burendag te Horst van wijkcomité Norbertus, Dendron College en Basisschool de Twister op 23 september 2017 van 12.00 – 17.00 uur.
- Sponsoren benaderen om project school SD 3en SD 4 te Bondalem te renoveren.
- Powerpoint presentaties bij Zonnebloem, Stichting Kom Er Bij, scholen,e.a.
- Publicaties op website, in bladen en andere media.
- Contact opnemen met Cintanak fysiotherapie (zie www.Cintanak nl.)i.v.m. 4 jarig gehandicapt meisje.
- Nieuwe sponsoren benaderen en nieuwe actie samen met ambassadeurs van de stichting Wahyu.

Was getekend,
Willemien van Gardingen, voorzitter
Sylvana van Gardingen, secretaris