Dutch English Indonesian

Zoeken

Doneren

Rabobank Maashorst:
NL46RABO0121770214

ANBI nr. 59514
RSIN nr. 8197.94.211

Aanbevelen

Klik hier om deze pagina aan iemand aan te bevelen.

Jaarverslag 2017

STICHTING WAHYU GRUBBENVORST opgericht 18 augustus 2008 bij notaris Moonen te Venlo-Blerick. Initiatiefnemers sinds 2004 Willemien en Frans van Gardingen .        

Doel van de Stichting: de stichting Wahyu heeft ten doel hulp te verlenen aan hulpbehoevende kinderen in Noord-Bali (Indonesië) in de ruimste zin des woords. Daarnaast wil de stichting jongeren stimuleren om een beroepsopleiding te volgen met als doel de zelfstandigheid van de jongeren in de regio te bevorderen.

BESTUUR: Willemien van Gardingen-van den Elzen, voorzitter, Sylvana van Gardingen secretaris, Frans van Gardingen, penningmeester, Ciel Joosten-Thissen, administratieve ondersteuning, Leo Hafmans financieel adviseur, Imke van Gardingen, juridisch adviseur.

COMITÉ VAN AANBEVELING:: Sjef    Goossens huisarts te Lottum , Henk Janssen, oud-directeur Rockwool Roermond, Ger Koopmans, Gedeputeerde Provincie Limburg en oud-lid Tweede Kamer Venlo, Ria Oomen,lid Eerste Kamer Maasbracht, Harry Pouwels Longarts VieCurie Venlo, Ruud Vermaaten, oud-burgemeester Grubbenvorst.

AMBASSADEURS INDONESIË: Komang Juli Hendra Yaja, gids Lovina Bali, Gede Gunarsajana, directeur SD 3 en SD4 Bondalem, Ni Komang Juni en Ni Lu Yesie oud-leerlingen SLB-B Singaraja (instituut voor doven en slechthorenden) Rotary Lovina.

AMBASSADEURS NEDERLAND: o.a. Suzanne Peuten Grubbenvorst, Lidy en Gab Burm Grubbenvorst, Jo en Maria Vermeulen Grubbenvorst, Ger Vermeulen Grubbenvorst, Wendy van Rhee Tegelen, Piet Ophey en Ria Boeré Grubbenvorst, Jeroen Koch en ouders Grubbenvorst, Peter Verstappen Voerendaal, Frans Laarakker Lucy Steuten, Tiny Everdij, Grubbenvorst en vele anderen.

FINANCIËN:

Zie financieel verslag.


ACTIVITEITEN
INDONESIË:

Door de jaarlijkse bijdrage van sponsoren is het mogelijk gemaakt voor meerdere kinderen

de basisschool helemaal af te maken en na de basisschool, de junior high school en de senior high school te laten volgen.

Inmiddels volgen ook 2 vrouwelijke studenten de universiteit:

1 in Den Pasar opleiding tot accountant,

1 in Singaraja opleiding Engels, evenals

1 studente na opleiding verpleegkundige beroepsopleiding voor vroedvrouw,

1 student Internationale school.

Ook in 2017 heeft de Stichting Wahyu dankzij de bijdragen van onze sponsoren wezenlijk kunnen bijdragen aan het welzijn en de toekomst van de kinderen in Noord Bali.

De sponsoren Mondiaal Platform, PMC en vele privé sponsoren hebben samen met Stichting Wahyu gezorgd dat alle kinderen het basis-en voortgezet onderwijs konden blijven volgen en scholen SD6 en 7 en fusieschool SD3 en 4 goed onderwijs konden blijven geven.

 

ACTIVITEITEN NEDERLAND:

-          Deelname aan de Asperge/Pinkstermarkt in Grubbenvorst.

-          Deelname aan wereldmarkt Horst 29.september

-          Openingstijden Galerie in centrum Grubbenvorst zaterdag en zondag

-          Folder Veiling kunstwerken

-          Veiling kunstwerken

-          Power point presentaties in galerie in centrum Grubbenvorst aan verenigingen en geïnteresseerde privépersonen over Stichting Wahyu.

-          Deelname aan activiteiten en vergaderingen van Stichting Mondiaal Platform te Horst aan de Maas.( Mondiaal Platform nieuw bestuur. )

     -   Het bijwonen van vergaderingen van Mondiaal Platform.

       -   Bijeenkomst ambassadeurs en kunstenaars op 16 mei in De Vonkel Grubbenvorst

       -   Kerstgroet in Mededelingenblad en aan alle ambassadeurs en sponsoren.


PR:

-          Pinkstermarkt Grubbenvorst.

-          Cube op Grubbenvorst-online.

-          Advertenties in Mededelingenblad en Grubbenvorst-online.

-          Galerie in winkelcentrum De Zumpel Grubbenvorst


PLANNEN
2018:

-          Bijwerken website door Martijn Geurts.

-          Grubbenvorst-online linken aan website Stichting Wahyu.

-          Deelname aan markten in Grubbenvorst e.o.

-          Deelname aan grote Wereld Burendag te Horst van wijkcomité Norbertus, Dendron College Horst

-          Sponsoren benaderen om prject school SD3 en SD4 te Bondalem te renoveren

-          Power point presentaties bij Zonnebloem, Stichting Kom Er Bij, KBO, scholen, e.a.

-          Publicaties op website, in bladen en andere media.

-          Nieuwe sponsoren benaderen en nieuwe actie samen met ambassadeurs van de stichting Wahyu.


Was getekend

Willemien van Gardingen, voorzitter                         Sylvana van Gardingen, secretaris